Związek Stowarzyszeń Praskich jest Grupą Partnerską do której mogą należeć organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prywatne, które działają lub chcą działać na rzecz Pragi i lokalnej społeczności. 
Przystąpienie do ZSP wymaga wypełnienia i dostarczenia odpowiedniej deklaracji do Zarządu ZSP, który podejmie decyzję ws przyjęcia .

Deklaracje do pobrania :


aaaDeklaracja dla osób prywatnych
aaaDeklaracja dla organizacji